-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


   

  تماس با مدیران ستادی/ واحدهای ستادی

   

  نام و نام خانوادگی

  سمت

   

  تلفن

  پست الکترونیک

  اطلاعات

  حمید علاقمندان

  مدیرعامل

  03136273011

  h.alaghmandan [at] epedc.ir

  اطلاعات بیشتر

  رحمت الله حمامیان

  قائم مقام مدیرعامل

  03136295752

  ra.hamamian [at] epedc.ir

   

  محمدحسين استكي

  معاون بهره برداری و دیسپاچینگ

  03133770743

   mo.esteki [at] epedc.ir

   

  محمد ساسانی

  معاونت مهندسی

  03136295061

  mo.sasani [at] epedc.ir

   
  رسول روستایی معاون برنامه ريزي 03136287410 ra.rostaei [at] epedc.ir  

  محمد مرادی

  معاون منابع انسانی

  03136251778

  mo.moradi [at] epedc.ir

   

  جعفر بحرینی

  معاون فروش و خدمات مشترکین

   

  ja.bahreini [at] epedc.ir

   

  خلیل شفیعی

  معاون مالی و پشتیبانی

  03136252095

  ka.shafiei [at] epedc.ir

   

   هما گردان شکن

  مدیر دفتر بازرسی و شکایات

  03136257016

  ho.gordanshekan [at] epedc.ir  

  امید بهمن زیاری

  مدیر دفتر حراست

  03136270033

  herasat [at] epedc.ir

   

  مرتضی یوسف زاده

  مدیر دفتر ایمنی

  03133770697

  imeni [at] epedc.ir

   

  رضا کرمی

  مدیر امور مهندسی

  03136292389

  re.karami [at] epedc.ir

   

  عباس صدقی

  مدیر دفتر حقوقی

  03136260100

  ab.sedghi [at] epedc.ir

   

  سید علیرضا متحملیان

  مدیر امور تدارکات و انبارها

  03136272536

  al.motohamelian [at] epedc.ir

   

   امیر سلیمی

  مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

  03136242031

  bronsepari [at] epedc.ir

   

  مهدی ثقفی

  مدیر دفتر مدیریت مصرف

  03136252094

  ma.saghafi [at] epedc.ir

   

  مهدی مددی

  مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

  03136243825

  customer [at] epedc.ir

   

   جعفر نصر

  مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

  03136288411

  customer [at] epedc.ir

   

  حسین شکرالهی

  مدیر امور دیسپاچینگ

  03133770336

  ho.shokrolahi [at] epedc.ir

   
  حسین سلیمانی

  مدیر دفتر لوازم اندازه گیری

  03133770708

  ho.soleymani [at] epedc.ir

   

   مهدي پيرپيران

  مدیر دفتر فنی بهره برداری

  03133770744

  ma.pirpiran [at] epedc.ir

   

  محمد گودرزی

  مدیر روابط عمومی

  03136278682

  mo.goodarzi [at] epedc.ir

   

  هادی اختریان

  رئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی

  03136292799

  khadamat [at] epedc.ir

   

  نوشین خجسته پورفرد

  مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

  03136286900

  no.khojaste [at] epedc.ir

   

  ویدا میرزائیان

  مدیر دفتر تحقیقات

  03136251770

  vi.mirzaeian [at] epedc.ir

   

  محمدعلی خادم جعفری

  مدیر امور مالی

  03136295062

  mo.khadem [at] epedc.ir  

   

  روابط عمومی

  03136278682

  Info [at] epedc.ir

   

   

  امور برونسپاری و پیمانکاران

  03136242031

  bronsepari [at] epedc.ir

   

   

  دفتر حراست

  03136270033

  herasat [at] epedc.ir

   

   

  دفتر رسیدگی به شکایات

  03136257016

  shekayat [at] epedc.ir

   

   

  امور تدارکات

  03136272536

  tadarokat [at] epedc.ir

   

   

  امور مالی

  03136290036

   

   

   

  انبار مرکزی

  03133809187

   

   

   

  دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

  03136286900

  ict [at] epedc.ir

   

   

  مسئول فنی سایت

  03136286900

   

   

   

  لیست شماره تماس های داخلی ستاد ، معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 


  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0