مزایده ها و مناقصات شرکت توزیع برق استان اصفهان مناقصه و مزایده

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوران

لطفا صبر کنید ...


  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  1857/99خرید تجهیزات شبکه و امنیت مناقصه 1399/11/181399/12/291399/12/161399/12/17مشاهده اطلاعات کامل
  1804/99بهره برداری شهرستانهای اردستان مناقصه 1399/06/041399/07/091399/07/051399/07/09مشاهده اطلاعات کامل
     آرشيو

  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0