کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  اپلیکیشن برق من برنامه موبایلی است که با کمک آن می توانید بسیاری از خدمات مورد نیاز خود در خصوص برق را مدیریت نمایید. پس از نصب اپلیکیشن شما قادر خواهید بود از خدمات الکترونیک زیر استفاده نمایید:

  • سوابق صورتحساب
  • درخواست انشعاب و ...
  • اعلام مشکل روشنایی معابر
  • ثبت قرائت کارکرد کنتور (خوداظهاری)
  • خدمات فروش و پس از فروش
  • ثبت خاموشی
  • اطلاعات برق امید

  لازم به ذکر است بطور مستمر خدمات جدید به این اپلیکیشن اضافه می شود که شما می توانید از آنها بهره مند گردید.  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0