-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    منطقه فریدن از شمال به شهرستان خوانسار، از جنوب به استان چهارمحال و بختیاری، از شرق به شهرستان تیران و کرون و از غرب به استان مرکزی و لرستان محدود می‌شود.


    6.0.5.0
    گروه دورانV6.0.5.0