-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    مُبارَکه شهری است در بخش مرکزی شهرستان مبارکه استان اصفهان ایران

    جمعیت این شهرستان ۱۷۰۰۰۰ نفر است. و از بومیان شهر و مهاجرانی که به خاطر صنعت به این شهر آمده‌اند، تشکیل شده‌است.

    این شهر به خاطر وجود فولاد مبارکه، صنایع هفتم تیر، پلی اکریل، ذوب آهن و… و وجود صنایع و تولیدی‌های کوچک و بزرگ در شهرک‌های صنعتی خود یکی از بزرگترین قطب‌های صنعتی ایران می‌باشد.


    6.0.5.0
    گروه دورانV6.0.5.0