-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    برخوار یکی از شهرستانهای اطراف اصفهان است دولت‌آباد مرکز آن محسوب می‌گردد. این شهر نزدیکترین شهرستان به مرکز شهر اصفهان می‌باشد. این شهر با وسعت ۹۸۵ هکتار واقع در شمال شهر اصفهان و دارای آب و هوای گرم و خشک می‌باشد. فاصله این شهر از مرکز استان ۱۰ کیلومتر است و در ۵۱ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۴۹ دقیقه عرض شمالی و ارتفاع ۱۵۶۰متری قرار گرفته‌است. جمعیت این شهر ۱۲۰۰۰۰ نفر است.    6.0.5.0
    گروه دورانV6.0.5.0