-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    شهرستان فریدونشهر از توابع استان اصفهان، واقع در زاگرس مرکزی، دارای آب و هوایی سرد و برف گیر است.[۴] این شهرستان با مساحت ۱/۲۲۳۶ کیلومترمربع، درمیان استان‌های لرستان وخوزستان وچهارمحال وبختیاری واقع شده‌است. فاصله آن تا اصفهان ۱۵۵ کیلومتر است.


    6.0.5.0
    گروه دورانV6.0.5.0