-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


    شهرستان چادگان با مساحت 9911 کيلومتر مربع و ارتفاع 5193 متري از سطح دريا در ميان رشته کوه هاي زاگرس در فاصله تقريبي 991 کيلومتري غرب شهر اصفهان قرار گرفته که از سمت شمال و شمال شرق با شهرستان تيران و کرون از سمت شمال غرب با شهرستان فريدن از سمت غرب با شهرستان فريدونشهر و از جنوب با استان چهارمحال و بختياري هم جوار است.


    6.0.5.0
    گروه دورانV6.0.5.0