-->

کم توان

دوران

لطفا صبر کنید ...


  شركت‌ توزیع برق استان اصفهان، در چارچوب‌ سياستهاي‌ وزارت‌ نيرو وشرکت توانیر، مسئولیت توزیع انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار، فروش انشعاب و توزیع برق به کلیه مشترکین حوزه مدیریت خود در استان اصفهان را به عهده دارد. لذا در راستای مسئولیت­های قانونی و اجتماعی خود و با هدف حفظ و صیانت از منابع انسانی و محیط زیست و با توجه به مولفه­هاي اقتصادی كسب و كار، تعهدات ذیل را پذیرفته و خود را ملزم به اجرای آن می داند:

  • تامین برق پایدار و قابل اطمینان مورد نیاز مشتریان با رویکرد کاهش خسارت های انسانی، زیست محیطی و اقتصادی
  • تعهد به توانمند سازی منابع انسانی با ارتقا سطح دانش ،مهارت آنها و تلاش در جهت ارزش آفريني و توسعه خلاقيت و نوآوري حفظ و بهبود سلامت کارکنان ، پیمانکاران، جامعه و سایر ذینفعان مرتبط با فعالیتهای شرکت
  • افزایش فرهنگ و آگاهی­های  بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، گسترش حس مسئولیت پذیری و مشارکت در کارکنان، پیمانکاران ، مشترکین و کلیه ذینفعان
  • شناسایی، بکارگیری و اجرای کلیه قوانین و مقررات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، ‌متناسب با فرآیندهای شرکت توزیع از طریق استقرار، توسعه، نگهداری و ارتقاء  مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)  و در کلیه خدمات و فعالیت ها به صورت یکپارچه
  • شناسایی مخاطرات و ارزیابی، حذف، کاهش و یا کنترل ريسكهاي بهداشتی، ایمنی و محیط زیست به صورت بهینه و پیشگیری از بروز پیامدهای نامطلوب ناشی از فعالیت ها و خدمات در سطح شرکت
  • نظارت ، ارزیابی و حصول اطمینان از تناسب عملکرد پیمانکاران با اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت

  مدیریت شرکت خود را متعهد به استقرار، توسعه، نگهداری و بهبود مستمر نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانسته و مشارکت فعالانه کلیه کارکنان را در این خصوص خواستار است. این خط مشی به نحوه شایسته به اطلاع همه کارکنان، پیمانکاران، جامعه و سایر طرف های ذینفع رسانده شده و در اختیار آنها قرار می گیرد. مدیریت شرکت متعهد می گردد نظام مذکور را از نظر تناسب، کفایت و اثر بخشی برنامه ها و اعمال مدیریت تغییر مورد بازنگری دوره ای حداقل سالانه قرار دهد.

  مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان

  حمید علاقمندان

  بهمن ماه 1399

  تصویر بیانیه خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برق


  6.0.5.0
  گروه دورانV6.0.5.0